ШЕЪРҲОИ ОШИҚӢ БАРОИ ҶАВОНОН — ПИСАРУ ДУХАТРОН

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума

Санги таърихгир​


Чу Ансорӣ ба рӯи тахтасанге
Навиштам чанд байти сӯзноке.
На баҳри шӯҳратею ёдгорӣ,
Фақат бар хотири як номи поке.
Навиштам номи поки дилбареро,
Пас аз он байти ишқие навиштам.
Навиштам номи худро ҳам дар он ҷо,
Навиштам номи рӯзу моҳро ҳам.
Намегӯям ки он ҷовид монад,
Намегӯям ки он осор аз мост.
Намегӯям ки баъд аз мурдани мо
Зи ман он ёдгорие ба дунёст.
Фақат з-андешаи он ки ягон кас
Ягон вақте агар ки хона созад,
Барои наслҳои тозадаврон,
Барои дилбараш кошона созад,
Тасодуф гар мадад созад, ҳамон санг
Аз он ҷояш ба таҳдевор ояд.
Агар усто каси дилдода бошад,
Чу хонад, мекашад як оҳ шояд,
Ки вақте дар ҳамин водии гулпӯш
Ба рӯи санг як лаҳза нишаста,
Ду ошиқ розгӯӣ карда буданд
Ба роҳи зиндагонӣ аҳд баста.
Ҳамин ду ном, к-андар санг нақш аст
Муборакбод баҳри мост гӯё.
Рафиқон, бишнавед овози ошиқ –
Саломи ӯст бо ин санг бо мо.
Аҷаб не, гӯяд ӯ бар дигарон ҳам,
Ки санге дар таҳи як хона бошад
Ва дар он номи ду ошиқ навишта:
Яке Лоиқ, яке Ҷонона бошад.


25.10.1962
Муаллиф: Лоиқ Шералӣ
 

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума

ТУӢ, ТУ!​


Дар байни нозанинон моҳи замон туӣ, ту,
Дар олами муҳаббат меҳри ҷаҳон туӣ, ту.

Равшан намояд ин дар дилро фурӯғи ҳуснат,
Ҳам нури чашми хар як пиру ҷавон туӣ, ту.

Бо қомати базебаст чил кокул анбарафшон,
Дар гулшани малоҳат сарви равон туӣ, ту.

Бахшид бар шафақ ранг рухсори лолагунат,
Бо лафзи шаккаринат рӯҳи равон туӣ, ту.

Рӯзе ба ишқи покат машҳур гардад Ӯлмас,
Зеро ки дар дили ӯ бахшанда ҷон туӣ, ту.


Муаллиф: Ӯлмас Ҷамол
 

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума

Ишку мухаббат чист?​


Эй ишқ, эй тараннуми номат таронаҳо,
Маъшуқи ошнои ҳама ошиқонаҳо,
Эй маъни ҷамол ба ҳар сурате ки ҳаст
Мазмуну муҳтавои тамоми таронаҳо
Бо ҳар насим, даст такон медиҳад гуле
Ҳар номае зи номи ту дорад нишонаҳо
Ҳар кас забони ҳоли худашро тарона гуфт:
Гул бо шукуфа, хушаи гандум ба донаҳо
Шабнам ба шарму субҳ ба лабханду шаб ба роз
Дарё ба мавҷу мавҷ ба реги каронаҳо
Борон қасидаест тару тозаву равон
Оташ таронаест ба забони забонаҳо
Аммо маро забони ғазалхонии ту нест
Шабнам чигуна дам занад аз бекаронаҳо
Куча ба куча сар задаам ку ба кӯи ту
Чун ҳалқа дар ба дар задаам сар ба хонаҳо
Як лаҳза аз нигоҳи ту кофист то дилам
Савдо кунад даме ба ҳама ҷовидонаҳо

Муаллиф: Қайсари Аминпур
 

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума
Азизам рад карди ман накардам
Зади ханчар ба чонам дар накардам
Зади оташ миёни дусту душман,
Чудогиро ту карди ман накардам

Ишк савдои сари бозор нест
Ишк мухточи пули касдор нест
Ишк одамро чигархун мекунад
Рости аз акл берун мекунад


Булбул сари чашма ту чикор омадаи
Ё ташнашуди ё ба шикор омадаи
На ташна шудам на ба шикор омадам
Девона шудам дидани ёр омадам


Азизам дар дили ту кист бигу,
Чуз ман ошики ту кист бигу.
Хаст бигу, нест бигу, рост бигу,
Ман дар гами ту, ту дар гами кист бигу.


Якчанд дар ин чахон за худ пайдо шав,
Бар хусну чамоли зиндаги шайдо шав.
Сино нашави хам азми синои кун,
Мачнун нашави хам ошики Лайи шав


Гул мегузарад.мавсими гул мегузарад.
Мо шиштаву корвон ба гул мегузарад.
Имсол гузарад соли дигар боз ояд
то соли дигар умри чавон мегузарад


Ошик манаму ту дустдори дигари,
Гулчин манаму ту навбахори дигари,
Эй чон ту тилои мани ман чи кунам,
Ки дар бари ман нестию бо дигари


Воизон к-ин чилва дар мехробу минбар мекунанд,
Чун ба хилват мераванд, в-он кори дигар мекунанд.
Мушкиле дорам, зи донишманди мачлис боз пурс,
Тавбафармоён чаро худ тавба камтар мекунан? (Это тебе касается)


Чи бад кардам, ки фарёдам накарди ,
Маро гам мекушад шодам накарди,
Ман аз дидан надорам хеч сери,
Ту сер хасти магар ёдам накарди.


'Умей ценить того, кто без тебя не может и не гонись за тем, кто счастлив без тебя..


Пускай метель и вьюга воют.в моей израненной душе. Я в тишине глаза закрою и буду думать о тебе...


Гул мегузарад.мавсими гул мегузарад.
Мо шиштаву корвон ба гул мегузарад.
Имсол гузарад соли дигар боз ояд
то соли дигар умри чавон мегузарад


Дури зи ману зи ман саломат бодо,
Чони дили ман фидои номат бода.
Ман бе ту нафас намекашам дар олам,
Ту бе манн нафас каши харомат бодо .


Чи бад кардам, ки фарёдам накарди ,
Маро гам мекушад шодам накарди,
Ман аз дидан надорам хеч сери,
Ту сер хасти магар ёдам накарди.


Что такой любовь, объяснить не возможно,
Что такой любовь это просто и сложно.
Это горечь и слёзы, мечты и разлуки,
Это нежные встречи и нежные мука.
Что такой любовь нельзя объяснить,
Что такой бы просто понять, надо просто ЛЮБИТЬ………..


Я не хочу, чтобы другая узнала нежность милых губ. Я не хочу, чтобы другая узнала силу твоих рук. Я не хочу, чтобы другая смотрела в карие глаза. Я не хочу, чтобы другая сказала… Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
Я не хочу,
Думаешь я молчу, значит совсем глупа Думаешь мне легко вдруг понять тебя, Думаешь мне легко быть БЕЗ тебя ОДНОЙ, Зная, что ты будешь уже с другой, Пусть закипают слезы, пусть они жгут глаза, Как я ТЕБЯ ненавижу, и как я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ .


Идет маленький мальчик и напевает несню"чужие губы тебя ласкают"к нему подходит мальчик постарше и спрашивает-что, девушка бросила?-нет,чупа чупс потерялЯк зарра табасумат ба дуне надихам .
Тори муи туро ба ваъзи тилло надихам,
Рафтию ба гарибию гамат кушти маро,
Карди зи даруни дил фаромуш маро.


Ишк дар дунё ачаб субхи саодат будааст,
Ошики бахшиши чисматхои инсон будааст.
Дар чавони ишк буду давлати дуне набуд,
Ин хамма бедавлатихо худ давлат будааст.


Ту кисти, ки ман ин гуна бе ту бетобам?
Шаб аз хучуми хаёлат намебарад хобам
Ту кисти, ки ман аз мавчи хар табассуми ту,
Ба сони каики саргашта руи гирдобам


Омад бари ман, Ки? Ёр .кай?вакти сахар.Тарсанда,Зи кй?Зи хасм.Хасмаш кй?Падар.Додамаш ду буса.бар кучо?бар лаби тар.лаб буд.На! чи буд?акик!чун буд?чу шакар


У кист чавон асту, чавони накунад,
Бо хусни чавони дилситони накунад.
Хар, ки зи хушихои чавони дур аст.
Бештар набувад, дил ситони накунад.


Ту рафти олами хасти дигар шуд,
Дили девонаям девонатар шуд
Чунон аз дарди хичронат гиристам
Замин дар зери по аз гиря тар шуд
Биё то чони ман дар тан дарояд
Ки чон аз рафтани ту дар ба дар шуд
Шабе гуфтам гамат аз дил барорам
Савори марг наздам чилвагар шуд
Биё ай бевафо ёде зи манн кун
Ки ошик аз гамат хуни чигар шуд
Чу, лашкар бар сари шодди кашид гам
Нишоту хандаям аз дил бадар шуд
Миёни богу бустони хавасхо
Нихоли орзуям бесамар шуд.


Дили моро зи оташ офариданд,
Равону софу, бегаш офариданд.
Мани моро барои хотири ишк,
Дар ин дунй чафокаш офариданд.


дар фасли бахор гул ба дастам доди,
Дар айни чавониям шикастам доди.
Ман даст ба пушти ту додам ба умед,
Ту дасти ноумед ба дастам доди.


Сари кухи баланд чуфти ситора,
Чавони навхати бисту дусола.
Чавонон кадри хамдигар бидонед,
Набинад кас дигар умри дубора.


Бурди дили ман зи ту чи сон металабам.
У пуштаи аз хам хамон металабам.
Сад то сари мисрахо як харф бигири,
Аз у чи хосил ояд хамонро металабам!


Биё эй дуст кадри хам бидонем,
Ки холо навхату шуху чавонем.
Чавони чун дарахти гул набошад,
Ки онро хар бахор аз нав шинонем


То Дилбари чони нашуд,
Бар дида мехмоне нашуд
Ишкашки Арзони нашуд
Васлашки осони нашуд
Як занги телфони нашуд
Танхои бе икболи буд
Болиди сарду холи буд
Айёми бад авхоли буд
Дардам ки дармоне нашуд
Як Занги телфони нашуд
Шаб то сахар хобам набурд
Хоби Маро танхои хурд
Ишки ту Калбамро фишурд
Ин лахза сомоне нашуд
Як занги телфони нашуд
Тилфон ба Дастам шах шуда
Дил Аз умедат Ях шуда
Хам дар чабин рах рах шуда
Як мушкил осони нашуд
Як занги телфони нашуд
Омад бахору соз хам
Мургони хуш овоз хам
Аммо чаро, ки боз хам
Дар Дил Гулафшони нашуд
Як занги телфони нашуд
Ман Колаби Армон шудам
Бе ёр сар гардон шудам
Вайрон тар аз вайрон шудам
Оё дилат конеъ нашуд
Як занги телфони нашуд
Агар манн нолахо созам, дили санг об мегардад,
Зи сар нохуни пойам хама зардоб мегардад.
Гами дилро кучо бурдан тавонад рудбори дахр,
Ба гирди худ агарки печад он, гирдоб мегардад.
Сиришкам аз шикасти дил агар ногох шавад берун,
Ба хар вайронае мерезаду селоб мегардад.


ХАМА РАФТА...
Омадам ба ин гулшан , булбулон хама рафта,
Ёсу лола пажмурда , богбон хама рафта.
Дар дарахти фарвардин нолаи хазон хуфта,
Сарву савсани зебо бо гаму фигон рафта.
Руду чашма хушкида,обхо хама бетоб,
Аз канори ин дарё ташнагон хама рафта.
Рухи поки мардонаш дар хами пушаймони,
Файзу фарри ачдоди ноаён хама рафта.
Тутии шакархораш дар кафас сияхпуш аст,
Суру базми Чамшеди з-остон хама рафта.
Зухра дар фалак хомуш,Кахкашон тихиогуш,
Моху ахтару хуршед з-осмон хама рафта...


Как мне забыть этот вечер,
Когда я познакомилась с тобой.
Ведь между нами только ветер,
Как между небом и землей!
Шепчу я имя твое вновь,
Прошу: "Верни свою любовь!
Я сохраню ее навек,
Как только может человек!!

АГАР ИШК НАМЕБУД ГАМ НАМЕШУД.
ГАМ ДАР ДИЛУ ДАР ИН ОЛАМ НАМЕШУД.
ЧИ ШИРИНИЮ ТАЛХИХОИ ИШК.
ДАР ИН ОЛАМ ИШК КИСМАТИ ОДАМ НАМЕШУД


Миёни мо хар он чи буд, чашмони ту медонад,
Гар оташ буд ё хам дуд, чашмони ту медонад.

Дили шаб буду чоми бодаву дилхои мо ташна,
Мухаббат хар чи мефармуд, чашмони ту медонад.

Дили ман руи дастад метапид аз шодии огуш,
Зи ту осуд ё фарсуд, чашмони ту медонад.

Чи хорихо ашколуд кардам пеши дидорат,
Чи зорихои мехролуд, чашмони ту медонад.

Ба куят як кадам рах буд аммо бо хазорон бим,
Чи раххое дилам паймуд, чашмони ту медонад.

Ба дидорат агар дер омадам, таксири такдир аст,
Валекин аз чи рафтам зуд, чашмони ту медонад.


Оламе ояд дар огушам, чу огушад кунам,
Лаб занад бахтам, чу буса аз лаби нушад кунам.

Мурдагон аз хок бархезанд бо сад доги ишк,
Лахзае, к-аз бусахои гарм бехушад кунам.

Дар барам хуршеду бар душам мах ояд аз фалак,
Соате, ки бусачини аз бару душад кунам.

Сад бахореро, хазон бини агар дони, ки ман,
Бо гули уммедхои хеш гулпушад кунам.

Ман, ки аз дурии ту бо духтари раз ошикам,
Орзу дорам ба базми дил кадахнушад кунам.

Дон, ки Лоик мурду аз у мисрае боки намонд,
Як нафас гар бо дили Шайдо фаромушад кунам.

Миёни мо хар он чи буд, чашмони ту медонад,
Гар оташ буд ё хам дуд, чашмони ту медонад.

Дили шаб буду чоми бодаву дилхои мо ташна,
Мухаббат хар чи мефармуд, чашмони ту медонад.

Дили ман руи дастад метапид аз шодии огуш,
Зи ту осуд ё фарсуд, чашмони ту медонад.

Чи хорихо ашколуд кардам пеши дидорат,
Чи зорихои мехролуд, чашмони ту медонад.

Ба куят як кадам рах буд аммо бо хазорон бим,
Чи раххое дилам паймуд, чашмони ту медонад.

Ба дидорат агар дер омадам, таксири такдир аст,
Валекин аз чи рафтам зуд, чашмони ту медонад.

Оламе ояд дар огушам, чу огушад кунам,
Лаб занад бахтам, чу буса аз лаби нушад кунам.

Мурдагон аз хок бархезанд бо сад доги ишк,
Лахзае, к-аз бусахои гарм бехушад кунам.

Дар барам хуршеду бар душам мах ояд аз фалак,
Соате, ки бусачини аз бару душад кунам.

Сад бахореро, хазон бини агар дони, ки ман,
Бо гули уммедхои хеш гулпушад кунам.

Ман, ки аз дурии ту бо духтари раз ошикам,
Орзу дорам ба базми дил кадахнушад кунам.

Дон, ки Лоик мурду аз у мисрае боки намонд,
Як нафас гар бо дили Шайдо фаромушад кунам.

Ҳазорон қиссаҳо хондам, ҳазорон қиссаҳо гуфтам,
Валекин қиссаи худро зи байти чашми ту хондам.

Даруни бистари чашмат шабе нағунчид, аммо дил,
Чу кӯдак вақти лолоӣ сари гаҳвораат мондам.

Ту бепарво, ту бепарво зи ханҷарҳои мижгонам,
Ба пеши по-т хуни дил зи роҳи дида бифшондам.

Сигори лаб тараб сӯзад, дили ман нимашаб сӯзад,
Чу, дуди ваҳшии фаҳшӣ даруни синаат мондам.

Чу, ғунча парда бидридам, чу девона бирақсидам,
Ҳамаро ҷуз ба ёди ту зи кунҷи хонаам рондам.

Чароғак сӯхта дар роҳ, ба ҳам бархӯрд ду мошин,
Чу, мошин баъди дилсӯзӣ, дили дигар набиншондам.

Мане як дил насибам шуд, ба яғмо бурдиаш, бераҳм!
Дилатро соҳибӣ кардан, худоё, ман набитвондам!

Бирав ҳар ҷо, ки мехоҳӣ, чу сайри дуди танбоку,
Валекин дар димоғи ман, ману атри лабат мондам.


Днём и ночью думаю о тебе,
Когда же ты придёш ко мне .
Лишь о тебе мои мечты,
Ужасна скучаю по тебе.....


я вспоминаю наши дни,скорее ночи,когда мы были так близки и ласков был ты очень. когда с тобою мы в двоём я забываю обо всём,мне нужен только ты один, один на белом свете! хочу чтоб знали все,что я тебя любля,я с именем твоим ложусь и с именем встаю. ты навсегда в моём уме и в сердце моём твоё имя,я так люблю тебя пойми, надеюсь что моя любовь взаимна!


Привет тому о ком мечтаю,
Привет тому кого люблю.
Кого я часто вспоминаю,
Кого забыть я немогу...

- Луна для ночи солнце для дня.
Розы для сада а ты для меня!

Сердце моё не хочет верит,
Что ты далеко от меня.
Боль мою не измерить,
И как сильно люблю я тебя!


Инчо гариб ба ман гариб амо ватани бесар замин.
Инчо аге шахри гамхост хамеш мисли чашми шумост.
Бароям мехрубоният кучо шуд.
Мухабатхои чоният кучо шуд.
Зи чашму руи ман эй чони ширин.
Ду чашми осмоният кучо шуд.//
Дилам хохад хамеша мунису гамхори ман боши.
Тасалои дили хунгаштаи афгори ман боши.
Ба зери хоки пои ту кунам чонро нисор эй гул.
Aгар боре табиби синаи бемори ман боши.
То чон дорам аз ту чудо накунам.


медленно таит свеча и тени все ярче играют, ресует на стенах слова, он здесь, он верит и знает... как сон безконечной тропой уводит тебя за мечтою, туда где он рядом с тобой нежностью душу укроет....


Ты для меня дороже света,
Ты для меня дороже дня.
Ты для меня зима и лето,
Ты продолжение меня!!!!


Звезда радости моих надежд,
Искра любви моих ночей.
На веки веков свезены мы с тобой,
Отрада и бальзам души моей.


Ты знаешь я люблю тебя, но быть с тобой я не могу. Поверь, моя любовь чиста, я без тебя жить не хочу. Пускай твердят подруги мне, что ты меня обманишь, но не поверю никому я лишь тебя желаю. Я лишь с тобою быть хочу, ты лучше всех на свете. Я вспоминаю о тебе, как-будто было все вчера. Твое лицо, твои глаза, забыть не в силах я. Тебя я целовать хочу с ночи до утра. Забыть тебя пыталась я, но это все напрасно. Ну почему так жизнь трудна, и почему страдать должна. Мне больно видеться с тобой, хочу обнять тебя. Но не могу, все потому что между нами есть стена, которой обойти нельзя. Я знаю, что любовь пройдет и полюблю я вновь. Но не забуду никогда я свою первую любовь!!!


Почему так на свете бывает,
Любишь ты,но не любит он.
Встречи ждешь совсем ты напрасно,
Не в тебя совсем он влюблен.
А соседский мальчишка робко
На окно твоё ложит цветы.
Почему так на свете бывает,
Любит он, но не любишь ты!


Вино в бокале надо пить
Пока оно играет,
Пока живется, надо жить,
Две жизни НЕ БЫВАЕТ!


Не трудно влюбиться,
Не трудно влюбить,
А трудно, влюбившись,
Любовь позабыть!


Сколько раз придя домой,
Достав тихонько фото,
Ты долго смотришь на него,
И плачешь ты чего-то.
Ты знаешь, что пройдут года
И ты полюбишь вновь,
Но не забудешь никогда
Ты первую любовь!

Сердце кровью мое истекало,
Оттого что стремилось к тебе.
И с тобой расцвету я навеки,
Как прокосный цветок голубой.


Ты не спомниш меня, даже сели приду,
Не ответишь ты меня, если чтота скажу.
Не забьется быстрей, даже сердце твоё,
Ты не спомниш счес даже имя моя!!!!!!!


Сколько раз прийдя домой,
Достав тихонько фото,
Ты долго смотришь на него,
И плачешь ты чего-то.
Ты знаешь,что пройдут года
И ты полюбишь вновь,
Но не забудишь никогда
Ты первую любовь!
Мужчина - власть, забота,сила,
Он воин, женщину он должен защищать.
Чтобы она его любила,
От бед ее оберегать.
А женщина - божественное чудо!
Она прекрасна и мила...
Она способна в этом мире
На свет родить богатыря.
Она должна покорна быть мужчине, Любовь, заботу и внимание дарить.
Мужчина, в свою очередь, клянется женщину любить.
Две разные стихии: она - огонь, а он - вода,
Сойдясь однажды воедино,
Остались вместе навсегда!


Утром не завтракаю, т.к. думаю о тебе. Днем не обедаю-думаю о тебе. Вечером не ужинаю -
думаю о тебе. Ночью не сплю - кушать ХОЧУ!


Два солнышка есть у меня
И их не хочу потерять
Одно мне светит с небес
Другое читает моё SMS


Пой бар гил менихи аз захми хор андеша кун,
Даст бар сурох бари аз захри мор андеша кун,
Гар шиновар нести пой бар лаби дарё манех,
Дар миёнаш гарк мони аз канор андеша кун!
Сирри худ бар ёри худ харчанд битвони магу,
Ёрро ёре бувад аз ёри ёр андеша кун.
Душманат гар пашша бошад камтар аз филаш мадон
Ин насихат гуш дору зинхор андеша кун!


Гулбазм шуду ту ба ман гул доди
Садбарги сафеду шукуфта руй доди
Гулхои туро ба дасти мардум додам
Эй, кош бачои гул ба ман дил медоди


Кадри борон сабза донад хар гиёху шоху барг
Чуби хушке кадри ин борон кучо дони галат
Заррае худро насузи ту чи дони дарди ишк
Оташи ин синаи сузон кучо дони галат


Ношукрии ишкаст хамин пир шуданхо,
Дил додаву дил бурдаву дилгир шуданхо.
Дилбаро гар дилбари дилро зи тан танхо мабар,
Танро ба дил дилро ба тан гар мебари якчо бубар


Зи сузи ишки ту сухтам азизам,
Шабу руз дар гамат сухтам азизам,
Худовандо маро ошик намекард
Намедидам намесухтам азизам.


С та бою джаным хочу бить рядом
С та бою мой милый буду счастливый
Но где ты джаным и шу тебя я с тобой хочу бить но мне ни воза
Звону тебе я услышать голос по с новом нужно мне о пят возможный трупп ку ответь мне снова
Скажи мне джаным люблю тебе
Люблю тебя я ты мне нужно с тобою рядом хочу бить я А во снах моих ты всегда со мною сего сам ною
Я просыпаюсь. И тебя не…. Ведь мне нельзя с тобою месте где ты мо джаным обидно мне
Звони тебе я услышать голос по с новом нужно мне о пят возьми же трупп ку ответь мне снова скажи джоным люблю тебя люблю тебя я ты мне нужно С сто бою рядом хочу бить я
Только ты вернись

Зиндагиро аз китоби рузгор омухтам, Ишки мехнатро ба авчи касбу кор омухтам. Дар чахони хоксори ёфтам кадри баланд, Сархамиро аз дарахти мевадор омухтам.Ошу нонат адо шуд,ошноят меравад,
Аз наво чун боз монди,хамнавоят меравад.
Шохиди ранги мухаббат хар нафас аз боги дил,
Гул наёри, дилбари гулгункабоят меравад!!


Миёни мо хар он чи буд, чашмони ту медонад,
Гар оташ буд ё хам дуд, чашмони ту медонад.
Дили шаб буду чоми бодаву дилхои мо ташна,
Мухаббат хар чи мефармуд чашмони ту медонад.

Буса доди аз лабонат бар мани буса гадо,
Пас чаро пинхон намои он лаби бусидаро.
Пас кунун сабру кароре ёр биё бо манн вафо кун,
Ё букуш дар оташи ишк ё маро аз ишк рахо кун,
То ба кай дар оташи ишк сузонда мебени маро
То бакай дар доми калб мезанам ман дасту по,


Твои нежные слова, губы, ласка,
Как кружиться голова - просто сказка!
Мои тайные мечты с тобою рядом тают,
Знала бы ты как, мне тебя не хватает!


Почти прозрачен, среди скал
Висит мой гроб хрустальный.
Мой принц куда-то ускакал,
Теперь не мой, а дальний…

Забавный вечер: шабаш ведьм,
Одна мне яблоко скормила…
Всем доверять не буду впредь,
Ведь ждёт теперь меня могила.


Заплачут гномы надо мной,
Накрасят губы мне помадой.
А я, порхая над землей,
Нет, не грущу, я даже рада…


Мой смех растает среди скал,
Ворчун поправит платья складки…
А принц мой даже не узнал,
Как поцелуи мои сладки.


Ин мачнун бед ишки печидаи ман
Биё ошти кунем чураи ранчидаи ман
Не дар тани ту гунохе дар тани ман
Ончо дили ту харобу ин чо дили ман.


Биё ёрам, ки дустат медорам,
Чону дил бар ишкат месупорам,
Агар лахзае боши дар канорам,
Дигар ман аз худо чизе нахохам.


Не надо слов... Не надо... Помолчи...
Слова уносит ветер, их забудешь...
О счастье... О любви... Ты не кричи,
Взгляни в глаза... И я пойму, что любишь...Когда-то в давние века
В неведомом краю
В людской толпе моя рука
Вдруг встретила твою.
Вокруг искрился карнавал -
Сумбур одежд и лиц,
А я твои глаза узнала
Сквозь веера ресниц.
Все тот же взгляд, лица овал,
Полувоздушный стан -
Ты тот, которого искала я
Среди эпох и стран,
Что снился долгие года
Один и меж друзей
В свирепый зной и в холода,
Среди дождей и вьюг.
И мы с тобой пошли вдвоем
От старых стен дворца,
И вместе с той поры идем
Дорогой без конца.
Сменялись наши имена
За веком век вдогон,
Но узнавала я вдруг - "Он",
Ты узнавала - "Она".
И осеняла нас любовь
Свиданьем рук и глаз -
И мы, как прежде, вновь и вновь
Встречались в первый раз


Дуст медорам туро, то чон дорам дар бадан,
Хам ба ному, хам ба чону, хам ба вичдонам кассам.
То дар ин дунё хастам интизорат мешавам,
Бо хама бо мехрият боз ёрат мешавамШавам Лайли ки Мачнунам ту боши,
Шавам Зухро, ки Тохирам ту боши.
Ширин гар шавам Фарходи ман шав,
Вагар Адолат ман ........ман шав


Летят года. Вращается планета.
История: прогресс и войны, слава, кровь
И всё же остаётся без ответа:
Вопрос: а что такое есть ЛЮБОВЬ?
Угрюмый предок в шкуре махайрода,
Узрев любимую при свете юных звёзд,
Забыл на миг о продолженьи рода
И задал сам себе простой вопрос:
Что есть ЛЮБОВЬ? Но не нашёл ответа
Его пещерный, первобытный ум.
С тех давних пор все жители планеты
Изнемогают в муке тщетных дум.
Нет пользы в Моисеевых заветах.
И даже царь мудрейший Соломон -
На все вопросы мог он дать ответы,
Но суть любви не постигал и он.
Древляне, греки, римляне, парфяне,
Тяжеловесный пышный Ренессанс,
Продвинутые, в общем, египтяне,
Погрязший в кокаине декаданс,
И даже панк с полубезумным взглядом,
На четверть водкой разбавляя кровь,
С крутой своею "тёлкой" сидя рядом,
"В натуре, - думает, - а что же есть ЛЮБОВЬ?"
Что есть ЛЮБОВЬ? И я, мой друг, не знаю!
Ни чувств, ни мыслей, в общем, не пойму.
И я, как Соломон, не постигаю
Пути
Летят года. Вращается планета.
История: прогресс и войны, слава, кровь
И всё же остаётся без ответа:
Вопрос: а что такое есть ЛЮБОВЬ?
Угрюмый предок в шкуре махайрода,
Узрев любимую при свете юных звёзд,
Забыл на миг о продолженьи рода
И задал сам себе простой вопрос:
Что есть ЛЮБОВЬ? Но не нашёл ответа
Его пещерный, первобытный ум.
С тех давних пор все жители планеты
Изнемогают в муке тщетных дум.
Нет пользы в Моисеевых заветах.
И даже царь мудрейший Соломон -
На все вопросы мог он дать ответы,
Но суть любви не постигал и он.
Древляне, греки, римляне, парфяне,
Тяжеловесный пышный Ренессанс,
Продвинутые, в общем, египтяне,
Погрязший в кокаине декаданс,
И даже панк с полубезумным взглядом,
На четверть водкой разбавляя кровь,
С крутой своею "тёлкой" сидя рядом,
"В натуре, - думает, - а что же есть ЛЮБОВЬ?"
Что есть ЛЮБОВЬ? И я, мой друг, не знаю!
Ни чувств, ни мыслей, в общем, не пойму.
И я, как Соломон, не постигаю
Пути


Скажу тебе, не промолчу
я этого всегда хочу.
Хочу хоть в поле, хоть в дороге,
хочу хоть в тундре, хоть в берлоге.
Хочу везде и где придётся.
Пусть светит солнце, дождик льётся.
Хочу когда ложиться спать и утром,
перед тем как встать.
На тумбочке и на диване, на корточках и
вверх ногами, на суше, в воздухе, в воде.
В Москве хочу и в Костраме.
И в холоде и в летний зной.
Хочу всегда...болтать с тобой!!!

Эй кас ту магуй ки ошуки осонай. Ишк ранчу азоби водии хичронай. То аз лаби ёр буса насиби ту шавад. Чон дар тани ту чу барги бед ларзонай.
Равон дарёву сохилхо чудоянд.

Замин яктову манзилхо чудоянд.

Фузун дар зиндаги дидам ду танро.

Ба хам якчо вале дилхо чудоянд.

НАДОНАМ ИШК Ё МАКРУ БОЗИСТ? НАДОНАМ Ё СИТАМ Ё МАКР Ё ЧИСТ?

Дорого мой..МАльчишка....ТЫ сейчас далеко...без тебя деревеньке..жить совсем нелегко..Без..тебя житьб не надо...о тебе вижу сны..Без тебя, не рада наступленью..весны!!!!!!!!!

Если любишь-люби без омбана.Если веришь-то верь до конца. Ненавидишь-скажи это прямо. А смеешся, так смейся в глаза
Тебе сказать хочу, клянусь Аллахом роднояЧто я люблю безумно, С тобою стал я другой, Живой, веселой, шумной!

Никогда не говори:"Я люблю тебя, если на самом деле тебе всё равно!.. Никогда не говори о чувствах, если их и в помине нету!.

Ты боишься поцелуев,
А любить стараешься
А любовь без поцелуев
Строго воспрещается.
я не когда не плачу, если плачу иза него я где нибудь себе на теле нажом чуть чуть порежу и отдкши буду рыдать
Твой сон прекрасный охраняя, ночь идет большая,
Ночь подарит сладкий сон, пусть безмятежен будет он,
Если сон понравится, то пускай сбывается!
Спокойной ночи!


Илохо то хаёт дори ту дар дини Худо боши,
Мухибби хонадони хазрати хак Мустафо боши.
Илохо гуши ту сомеъ шавад амри илохиро,
Кабули кавли пайгамбар куни кар куxо боши.


Тише! Слышишь, любовь умирает,
Сердце дремлет, его не буди,
Где-то Дилором о Саньнке рыдает:
Это слезы ужасной любви.


ты просто ангел моих снов...
тебя я жду лишь на рассвете...
ты улыбнешься из дали,
и вновь исчезнешь, словно ветер...


Замены в любви не бывает, В любви заместителей нет, Замена в любви убивает Верней, чем любой пистолет


Я люблю свою жизнь потому что ты в ней,
а тебя потому,
что ты в жизни моей.


Я хочу, чтобы было бы ты рядом. Я хочу, чтоб было ты со мной. Я хочу, чтоб ты горе не знала. Потому что я всегда с тобой!


Иногда я думаю, где все ангелы, на небе, в воздухе, или на земле? Но я точно знаю что самая красивая ангелочек сейчас читает эту SMS-ку и улыбается!!!
Без тебя я умираю
ты любовь моя я знаю
ты зимой меня согреешь
ты нежнее ты милее у меня есть твоя фотка
обожаю тебя ...


Без тебя я умираю
ты любовь моя я знаю
ты зимой меня согреешь
ты нежнее ты милее у меня есть твоя фотка
обожаю тебя .
Мои мысли опять о тебе
Мои мысли опять в пустоте
Свои мысли стараюсь собрат
О любви тебе прошептать
SMS-ку тебе я пошлю Напишу, что я тебя люблю
Что ты сольнишко, радость моя
Без тебя жизнь моя пустота

Я люблю тебя, как небо любит ветер, так же нежно, как волна морской песок. Без тебя мне в этом мире солнца нету, без тебя вся жизнь наискосок.


Ошик манаму туро бо дил медонам,
Гар ман бимирам дилро ба ту мемонам
Дон,ки Дилбар факат ба ишк месузад
Аз сузиши ишк ба гам саргардонам


Фармушам макун ай ёр,
Фаромушат нахохам кард.
Ту дар дил оташе хасти.
Ки хомушат нахохам кард


Дилам аз ишки ту афгор гашта. Чу кохе бар тани девор гашта. Зи сели ашки ман девори богат. Фитода дар замин хамвор гашта.


Кумир мой, вылепил тебя гончар,
Что пред тобой луна своих стыдится чар.
Другие к празднику себя пусть украшают,
Ты праздник украшать собой имеешь дар.


Я научу тебя,как всем прийтись по нраву,
Улыбки расточай налево и направо,
Евреев, мусульман и христиан хвали
И добрую себе приобретешь ты славу.
В этом призрачном мире утрат и теней,
С чем сравнить тебя думал я множество дней.
И решил, что лицо твоё солнце светлее,
Что прекрасный твой стан кипариса стройней.


Ты поверь тебя я не забыла.
Ты всегда живешь в душе моей.
Я люблю так как и любила.
Нет! Не так.... Еще сильней!


Агар ишқи ту мардеро ба манзил бурд, хушбахти.
Зи байни мавчи туфонҳо ба соҳил бурд, хушбахти.
Агар аз синаи у дил рабуди дар баҳои дил,
Вагар ишқат варо ҳам бо ғами дил бурд, хушбахти.


Дар аввал гарчи бо нозу итобе сухти уро,
Дар охир чун чароғи даврае афрухти уро,
Агарчанде забони инсу чинси даҳр медонист,
Ба имое забони ошиқи омухти уро.
Чон дар талаби висоли ту шайдо шуд
Дил дар ѓами гесуи ту савдои шуд
Андар талаби висоли ту гирди чахон
Бечора дилам бигашту хар чои шуд


Бо душмани ман чу дуст бисёр нишаст.Бо дуст набоядам дигар бор нишаст.Пархез аз он шакар ки бо захр омехт.Бигрез аз он магас ки бо мор нишаст


Ту рафти олами хасти дигар шуд,
Дили девонам девонатар шуд.
Чунон аз дарди хичронад гиристам,
Замин дар зери по аз гиря тар шуд.
***
Дар сабзаи руи гулоб мепоши ту,
Дар барги лаб атрии ноб мепоши ту.
Борони бахори сунбулад аз атр аст,
Атре, ки ба мисли об мепоши ту
***
Дилам хоход хамеша мунису гамхори ман боши,
Тасалои дили хунгаштаи афгори ман боши.
Ба зери хоки пои ту кунам чонро нисор эй гул,
Агар боре табиби синаи бемори ман боши.
***
Ин зулфи мусалсалат балои дили ман,
Ин холи лабад укдакушри дили ман.
Ман дил ба ту додам барои дили ту,
Ту дил ба касс мадех, барои дили ман.
***
Марав аз ман ки бо ту меравад дунёи рангин,
Марав аз ман ки меравад дунёи ширин.
***
Дилам аз ишки ту афгор гашт,
Чу кохе бар тани девор гашт.
Зи сели ашки ман девори богад,
Фиода дар замин хамвор гашт.
***
Ёри манн хуб асту аммо расму оинаш ба даст,
Бо бадон хуб асту бо некон ба даст, инаш ба даст.
Менишинад маслихадро бо ракибон мекунад,
Маслихад хуб аст аммо маслихадчиаш ба даст.
***
Ман гиёхи навбахорам, шамси тобонам кучост?
Булбули шурида хастам богу бустонам кучост?
Лоласон дар калби манн доги гароне хуфтааст.
То бишуяд доги дил он абри найсонам кучост.
***
То чон дорам аз ту чудои накунам,
Чуз гайри ту бокас ошнои накунам.
Бо ваъдаву пагоми ту шинам сад сол,
Сад соли дигар аз ту чудои накунам.
***Омадам то лахзае чашмам ба чашмонад занад,
Лаб ба лаб бигзораму мижгон ба мижгонад занад.
Бекарор аз чашми мастад ин дили девонам,
Себи фикрам афтаду дар чохи домонад занад.
***
Точик духтар чи гуначашмон дори,
Пайваста ба даври у чи мичгон дори.
Чашмад охусту абруяд тиру камон,
Сайде паи сайд ба сомон дори.
***
То рахна ба мулки дилбарон мекуни,
Касро ба висол хундамон мекуни.
Чун хуни фаришта дорию шакли пари,
Бояд, ки ба мардум ошнои накуни.
***
Ин рози нихониро ту гуфтиву ман гуфтам,
Ин дурри маъониро ту суфтиву ман суфтам.
Акси хама гамхоро чун доги дилозори,
Аз дида ба сад хори ту рафтиву ман рафтам.
***
Он кадар хохом барояд сухтан,
Чун чарогони шабони иди ту то афзоям зи шерри оташин
Шуълае бар оташи човиди ту.
***
Умре ки вафо кардам бар чабру чафои ту.
Дигар, ки чи хохом кард бар кисмати пешони.
Дар ишки ту дидам ман гавгои киёматро,
Чоне ки бар лаб омад кайр афт ба осони.
***

Ин коса ки ман бо лаби ту меорам,
Не аз паи шодию тараб меорам.
Чашми сияхи ту рузи ман кард сиёх,
Рузи сияхи хеш ба шаб меорам.
***

Мерасад рузе маро ёдам куни,
Харкучо биншаста фарёдам куни.
Бо ду се байте, ки гуфтам бахри ту,
Хар замоне хонию шодам куни.
***
Ошикон аз дидаи дилдор хушнуданду лек,
Даври хушкомии онхо он кадар бисёр нест.
Кимати моро шикасти бо хазор озори хеш,
Гарчи моро нисбати ту зарре озор нест.
***
Ман руи туро ба мохи тобон надихам,
Лаъли лаби ту ба дурру мачон надихам.
Лаъли лаби ту агар ба дастам ояд,
Киммат хараму бахои арзон надихам.
***
Мешавам хуш холл гар бинам туро,
Чехраи гул барги тар бинам туро.
Пеш аз он чун гунчае медидамат,
Хохам аз ин бечтар бинам туро.
***
Дигар ишку вафоядро нахохам ман, начуям ман,
Гули бе буи богатро нахохам ман, набуям ман.
Сухан гуфтам зи бахри ту аз ишки навчавониям,
Барояд шеъри ишкамро нахохам ман, нагуям ман.
***
Ту дармони дардам, эй гули ман,
Давои ранги зардам, эй гули ман.
Агар ои ба пеши гураи эй мох,
Ба буяд зинда гардам, эй гули ман.
***
Бароям мехрубонияд кучо шуд?
Мухаббатхои чоният кучо шуд?
Зи чашму руи манн, эй чон ширин,
Ду чашми осмоният кучо шуд?
***
Мухаббат ин кадар хорам намуди,
Бо як дидори у зорам намуди.
Надонисти муносиб ишки уро,
Чоро бар калби зорам чо намуди.
***
Дил дар гами зулфи дилбарон аст хануз,
Афсонаи ишк дар миён аст хануз.
Гуфтем, ки мову дил яке пир шавем,
Мо пир шудему дил чавон аст хануз.
***
Эй дил, ки давидию давиди бас кун,
Аз муи сарат сафеди диди бас кун.
Харчанд, ки давиди аз пайи лола рухон,
Аз лола хухон чизе надиди бас кун.
***
Агар дар хоб медидам гамии рузи чудоиро,
Хавас асло намекардам дар олам ишк бозиро.
***
Алло ёрчон каду бастат маро кушт,
Алло ёрчон каду бастат маро кушт,
Илохо дар шаби хобам дарояд.
Ишора кардани чашмат маро кушт!
***
Агар сад сло хам чуи, маро дигар намеёби,
Шабу рузон Худо гуи, маро дигар намеёби.
Ба рохи ман чу пояндози махмал хар сахаргохе
Басони сабза хам руи, маро дигар намеёби.
***
Дил гадои дигареву манн гадои дигаре,
Дил адои дигареву манн адои дигаре.
Байни мову дил хамеша харбузарби шавкхост,
Дил фидои дигареву манн фидои дигаре.
***
Азизи манн биё беморам имшаб,
Ситора дар само мешуморам имшаб.
Ман, ки мурдам зи гам парво надори,
Туро ман бар Худо месупорпм имшаб.
***

Туро бар сина чо кардам ба чонам ошно кардам,
Маро зи худ бадар кади Худо хофиз.
Ало ай рахнамои дил маро афканда пой бар гил,
Рахи худро дигар карди Худо хофиз.
***
Буриди дили манн аз ту чихо металабам.
Улфат ба дилу аз ту нишон металабам.
Сар то сари мисрахо як харфи бигир,
Аз авали мисрахо хамон металабам.
***
Дар ишки туям на сар пайдост на дил,
Бе руи туям на акл дар чост на дил.
Ин чам, ки марост кухи коф хаст, на гам,
Он дил, кит уро саги хорост на дил.
***
Ошикам гар бо ман, гар бе ман
Ошикам то он, ки барнову пок.
Ошикам то хасти дар руи замин,
Ошикам то банда берунам зи хок.
***
Чи мекардам агар дар олами хасти намебуди,
Зи танхои хамемурдам ту гар бо манн намебуди.
Ман аз буи гулу овози булбул бехабар будам,
Ало эй ошики гулхо ту гар бо манн намебуди.
***
Гуфтам, ки чи хаст дар калби дилат гуфти вафо,
Гуфтам ки чи кассам хури гуфти ба Худо.
Гуфтам, ки пок аст туро ин калбу имон,
Гуфти ки чонон набошад агар курам кунад Худо.
Гуфтам чи дори бахрам эй чони ширин,
Гуфти, ки дуъо дорам бахрад пеши Худо.

Дунё ба мисоли тири партовтанист,
Одам ба мисоли чизи наёфтанист.

Одамон аз дусти ёванд бахт,
Душмани орад ба мардум рузи сахт.

Мо хеч замона хеч дунё хама хеч,
Эй хеч зи бахри хеч бар хеч мапеч.
Дони ки зи одами чи мемонаду бас,
Мехр асту мухабат асту боки хама хеч.

Ношукри ишк аст хамин пир шуданхо,
Дил додаву дил бурдаву дил гир шуданхо.

Онон ки кухан буданду онон ки наванд,
Хар як паси якдигар яко як бираванд.
В-ин мулки чахон ба кас намонад човид,
Рафанду равему боз оянду раванд.

Точикистонро дигар кисмат макун,
Байни Хатлону бадахшону зарафшон.
Модареро чун кисмат намуд,
Пора пора байни байни фарзандон.
Туро дар чашм аз шахр ба шахре бурдаам,
Аз диёре бар диоре дар дилам овардаам.

Ист як дам як ду харфи гуфтани дорам ба ту,
Харфи мехрлут аз магзи дили бетокатам.

Рафтам ба сари кабри шаханшохи яман,
У даст бароварду ба ман дод кафан.
Гуфто к-аз ин саховатам айб макун,
Аз моли чахон хамин расидааст ба ман.

Одами одам набенад аз кучо одам шавад,
Шам агар оташ набенад аз кучо равшан шавад.

Эй ба хар коре зи мират "КУЛХУВАЛЛОХУ АХАД”
Эй нигахдори шабу рузи ту "АЛЛОХУ САМАТ”
"ЛАМ ЯЛИД” ёрад "ВАЛАМ ЮЛАД” ба хар чо дастгир,
"ЛАМ ЯУН” созад мадад мунис "КУФУВАН АХАД”

Мо мусулмонзодагон ба маккатулох меравем,
Бар рахи амри Худо дониста чун рох меравем.

Манам пири чафо дидачавон гаштам
 
Верх Низ