ШЕЪРҲОИ ОШИҚӢ БАРОИ ҶАВОНОН — ПИСАРУ ДУХАТРОН

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума
РАНҶУР

Туро ранҷур мебинам,
Фиғон аз ранҷи дунёӣ!
Дилат аз ишқ менола.
Шаби торики танҳоӣ.

Зи бахти худ пушаймонӣ,
Пушаймонӣ надорад суд.
Ниҳон дар хеш месӯзӣ,
Алови дил надорад дуд.

Зи тақдир гурезонӣ,
Раҳоӣ нест аз қисмат.
Надорад зиндагонӣ парво,
На аз ҷисмат, на аз исмат.

Шикасти бахт душвор аст,
Азоби ишқиосон нест.
Вале аз сахтии баташ,
Бидон ошиқ ҳаросон нест.

Туро ранҷур мебинам,
Чаро аз ғам парешонӣ?
Гиреҳи бахти худ бикшо,
Ба мисли чини пешонӣ.
 

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума

ОШИҚАМ МАН​

Ошиқам ман,
Ошиқам ман,
Ошиқи афсуни чашмони сиёҳат,
Ошиқи лоли нигоҳи бӯсаҳоят.

Ошиқам ман,
Ошиқам ман,
Ошиқи масти навозишҳои нармат,
Ошиқи зори ҳамоғӯшии гармат.

Ошиқам ман,
Ошиқам ман,
Ошиқат, эй ҳамдилу ҳам қисмати ман,
Аз ту бодо ишқи поку исмати ман!

Ошиқам ман,
Ошиқам ман,
Кош, умре сар ниҳам бар шонаи ту,
Аз муҳаббат бишнавам афсонаи ту.

Ошиқам ман,
Ошиқам ман,
Нозанинат мешавам бо ноз ширин,
Дар дил аз ишқи ту дорам рози дерин.

Ошиқам ман,
Ошиқам ман,
Ошиқи ту, ошиқи ту, ошиқи ту,
То қиёмат содиқи ту, мушфиқи ту.
 

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума

ДАРЁФТ​

Ишқи худро оқибат дарёфтам
Чун умед аз ноумеди ҷаҳон.
Ишқ дар боғи дилам пажмурда буд,
Руст аз доғи дилам ӯ ногаҳон.

Ишқи худро оқибат дарёфтам
Аз раҳи тақдир чун ангуштарин.
Ӯ магар афтода аз ангушти моҳ
Дар раҳи бахти ман аз чархи барин?
Ишқи худро оқибат дарёфтам
Бебаҳо чу гавҳар аз дарёи дил.
Оҳ, ӯ ашки арӯсии ман аст
Рехта дар домани дунёи дил.

Ишқи худро оқибат даёфтам
Бар сарам чун осмони беканор.
Дидамаш чун ахтари рахшони худ
Раҳнамоям сӯи рӯз аз шоми тор.

Ишқи худро оқибат дарёфтам
Аз раҳи пурпечу тоби зиндаги.
Дар дилу дар дидагони ман дамид
Рӯшании офтоби зиндаги.
 

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума

БЕВАФО​

Диле дорам, ки дилдоре надорад,
Ғаме дорам, ки ғамхоре надорад,
Муҳаббат ҷони ман дар оташ афканд,
Ба оби дидаам коре надорад.

Дигар аз ишқ ошуфтан нахоҳам,
Ғами дилро ба кас гуфтан нахоҳад.
Дигар монанди гул дар навбаҳорон
Барои ёр бишкуфтан нахоҳад.

Барояш рози дерин кардам иншо,
Барояш рози ширин кардам ифшо.
Вале ӯ бевафоӣ кард охир,
Дареғи ишқи поки ман, дареғо!
 

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума

РОЗИ ДИЛ​

Туром ман дуст медорам,
Туро хоҳам, туро ҷуям,
Ки то шоми маҳтобӣ
Бароят рози дил гуям

Туро дар хоб мебинам
Шаби торики танҳоӣ,
Ки суям як нафас аз дур
Пур аз ишқу ҳавас оӣ.

Ту дар хобу хаёли ман
Саропо ғарқаи нурӣ,
Валекин аз висоли ман
Чаро дурӣ, чаро дурӣ?

Қуҷоӣ? Бе ту парвардам
Ба дил ишқи фирбоят.
Биё охир ба чашми дил
Бубин Зебои зебоят
 

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума

ИШҚИ АВВАЛ​

Қуҷоиву куҷоӣ, ишқи аввал?
Намеоӣ, намеоӣ чаро ту?
Дигар як лаҳза, дареғо,
Ба ёди худ намеорӣ маро ту.

Куҷоиву қуҷоӣ, ишқи аввал?
Ки аз ту қиссаҳо дорам паноҳи.
Дигар ман дар дили армонии худ
Ба ёдат ғуссаҳо дорам паноҳӣ

Куҷоиву қуҷоӣ, ишқи аввал?
Куҷоӣ ишқи поки навҷавонӣ,
Ки аз чашмони шаҳлои ман акнун
Сиришки ҳасратамро меравонӣ.

Қуҷоиву куҷоӣ, ишқи аввал?
Маро пазмони худ кардӣ, дареғо!
Дигар чун навбаҳори навҷавонӣ
Ба суям барнамегардӣ, дареғ!
 

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума

БИЁ ЁРАМ​

Биё, ёрам,
Биёву гул бибӯй аз навбаҳорон.
Биё, ёрам,
Биё, мастат кунад атри баҳорам.

Биё, ёрам,
Биёву бин гули ишқу умедам,
Биёву чин гули сурху сафедам.
Биё, ёрам,
Ки чун боди гулафшон бигзарад зуд
Баҳори гулнисорам.
Биё, ёрам,
Ки дар дил аз ҷудоӣ ғусса дора,
Бароят дар лабонам бӯсса дорам.

Биё, ёрам,
Ки месӯзад ба ёди тобнокат.
Бидӯзам сӯзан бо ризтаи нур
Ба номи ишқи покат.

Биё, Ёрам,
Ки чун шабнам ба рӯи баргаки гул
Дурахшон ашк дар рухсори ман.
Биё, ёрам,
Шунав овози қалби пораи ман.
Биё, ёрам,
Куҷоӣ ошиқи овораи ман?!
 

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума

ИШҚИ МАН​

Ишқи ман ин турна не , к-ояд фақат рӯзи баҳор,
Нест ё чун кӯчаи сарбас дар шаҳри қадим.
Вай наметарсад зи фасли гаму сарди рӯзгор,
Вай бувад пуррафтуо, пуркор чун роҳи азим

Дар замине сабз шуд ин ишқ , к-андар рӯи он
Медавидам дар ҷавонӣ сарбараҳна пойлуч.
Рӯзҳоро мефикандам пушти сар осон чунон,
Ҳар яки он буд гӯё халтаи бодоми пуч,

Ишқ омад. Гуфт шабҳои ту аз сӯзу гудоз
Аз ҳисоби рӯз мегардад дарозу тиратар.
Рӯсҳоро ман вале кардам ба худ аз шаб дароз
Ёфтам аз чеҳраи шоми сияҳрӯи саҳар.
 

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума

ИШҚ ВА МУҲАББАТ ЧИСТ

Хуршеди сипеҳри лоязоли, ишқ аст,
Мурғи чамани хучастафоли ишқ аст.
Ишқ он набувад, ки ҳамчу булбул ноли,
Ҳар гаҳ, ки бимириву наноли — ишқ аст.
 

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума

ШАББОДА

Дар гӯшаи моҳтобшаб
Овои дил дорам ба лаб.
Аз ёди дурам мевазад
Шаббодаи пуртобу таб.

Ҳайронтнигоҳи зори ман
Дар осмони беканор.
Аз он шаби ишқи нахуст
Маҳтоб монда ёдгор.

Афсӯс, ишқи содаам
Осемасар бигзаштааст.
Ёди ғариби ман дигар
Шаббодаи саргаштааст.
 

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума

БАҲРОН ГУЗАРОН​

Навбаҳори навҷавонӣ бигзарад,
Гулафшони зиндагонӣ бигзарад.
Аз баду неки ҷаҳон огоҳ бош,
Неку бад ҳам ногаҳонӣ бигзарад.
Меҳрварзии ҷавонӣ хуш бувад,
Чун хаёлт осмонӣ хуш бувад.
Ишқро дар ҳастии худ зинда дор,
Талху ширин комронӣ бигзарад.
Дар ҷавонӣ гул бичину гул бибӯй,
Ба ҳама дилҷӯии худ дил биҷӯй!
Нобӯ дар банди гесу зан, ки зуд,
Ноҳову дилситонӣ бигзарад.
Дар умеди худ бисазон боғи дил,
То намонад аз ҷавони доғи дил.
Орзӯи ишқи аввал чун насим
Аз раҳи дил ормонӣ бигзарад.
 

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума

ТУРКИ ДИЛРАБО​

Дил ошиқи чашми масту турконаи туст,
Ту шамъиву олам ҳама парвонаи туст.
Чону дили мо ошиқу девонаи туст,
Ту хонаи дил шудиву дил хонаи туст.
 

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума

ҲАМИН ИШҚ АСТ​

Ҳамин ишқ аст, ки месузад сару пои вуҷуди ман
Сару пои вуҷуди ман, тамоми тору пуди ман,
На дилам дар канор ояд, На сабру ихтиёр ояд,
Намеои азизи ман, ки бо ту навбаҳор ояд.

Ҳамин ишқ аст, Ҳамин ишқ аст, Ҳамин ишқ аст,
Чи созам бо дили тангам, сукути шеру оҳангам.
Ту рафти бо ҳама олам, Мани шурида меҷангам,
Мани шурида меҷангам,

Ҳама шабҳо бо танҳоӣ,
Ҳама рӯзам ба раҳпоӣ,
Нафсҳо бо ӯҳда мепечам,

Ки шояд бе садо ойӣ, Ки шояд бе садо ойӣ
Ҳамин ишқ аст, Ҳамин ишқ аст, Ҳамин ишқ аст,
Ҳамин ишқ аст, Ҳамин ишқ аст, Ҳамин ишқ аст,

Надорӣ боварам афсус, нагардӣ ёварам афсус,
Суроғам мекуни рӯзе, Ки дигар, дигарам афсус,
Ки дигар, дигарам афсус,

Бубухш, девонаи ишқам, ба косанои ишқам
Ба даври шаби ҳиҷронам,
Масуз парвонаи ишқам.
Масуз парвонаи ишқам.

Ҳамин ишқ аст, Ҳамин ишқ аст, Ҳамин ишқ аст,
Ҳамин ишқ аст, Ҳамин ишқ аст, Ҳамин ишқ аст.
 

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума
Биё ёрам маро дилшод гардон,
Биё ёрам маро хушхол гардон.
Биё ёрам диламро ту ба даст гир,
Биё эй ёр дастамро ба даст гир.
********************************

Аз пешам гузари маро ту месузони,

Эй ёраки чон хамеша дар ёди мани.

Рузе ки тура набинум эй чону чигар,

Он руз барои ту мешам дар ба дар.

********************************

Эй ёраки чон ба ишкут захрум доди.

Гуфтам зи лабат як буса дех не гуфти.

Рузе мешава ки мешави зор ба ма,

Фарёд назан дигар намеёби мара.

********************************

Гули нозам бирафту у кучо шуд,

Гули нозам чаро аз ман чудо шуд.

Агар рузе гули ман боз гардад,

Дили ман аз сари нав шод гардад.

********************************

Аё эй нозанини ман кучо рафти.

Чаро бар ман чафо кардию рафти,

Миёни рох монди ишки моро.

Дар ин дунё маро монди ту танхо.

********************************

Омадам то лахзае чашмам ба чашмонат занад,

Лаб ба лаб бигзораму мижгон ба мижгонат занад.

Бекарор аз чашми мастат ин дили девонаам,

Себи фикрам афтаду дар чохи домонат занад.То чон дорам аз ту чудои накунам,

Чуз гайри ту бо кас ошнои накунам.

Бо ваъдаву пайгоми ту шинам сад сол,

Сад соли дигар аз ту чудои накунам.

********************************

Ман гиёхи навбахорам шамси тобонам кучост?
Булбули шурида хастам богу бустонам кучост?

Лоласон дар калби ман доги гароне хуфтааст.

То бишуяд доги дил он абри найсонам кучост?

********************************

Пазмони туам, вале ту пазмони дигар,

Курбони туам,вале ту курбони дигар.

********************************

Марав аз пеши ман ай ёри чонсуз,

Мисоли ма наёби ёри дилсуз.

Чахонро чо ба чо гарди ту ай ёр,

Мисоли ман наёби ёри гамхор.

********************************

Когда ты рядом мне хорошо.

Когда ты далеко и мне не легко.

********************************Аё эй нозанини ман кучо рафти?чаро рафти?

Ае эй махчабини ман кучо рафти?чаро рафти?

Барои дидани руят нишастам хар шабу хар руз,

Барои дидани руям биё эй дилбари чонсуз.

********************************

Он холи бари руят мекуша мара,

Хар хандаи ту эй чон мекуша мара.

Рузе ки аз он лабонат ман буса гирум,

Асло ки дигар аз ту чудои накунум.

********************************

Он хандаи лабонат дар ёдам монд,

Он холи бари руят дар ёдам монд.

Он руи хамчу мохат дар ёдам монд,

Он комати зебоят дар ёдам монд.

********************************
 

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума

Ҳамин ишқ аст​


Ҳамин ишқ аст, ки месузад сару пои вуҷуди ман
Сару пои вуҷуди ман, тамоми тору пуди ман,
На дилам дар канор ояд, На сабру ихтиёр ояд,
Намеои азизи ман, ки бо ту навбаҳор ояд.

Ҳамин ишқ аст, Ҳамин ишқ аст, Ҳамин ишқ аст,
Чи созам бо дили тангам, сукути шеру оҳангам.
Ту рафти бо ҳама олам, Мани шурида меҷангам,
Мани шурида меҷангам,

Ҳама шабҳо бо танҳоӣ,
Ҳама рӯзам ба раҳпоӣ,
Нафсҳо бо ӯҳда мепечам,
Ки шояд бе садо ойӣ, Ки шояд бе садо ойӣ
Ҳамин ишқ аст, Ҳамин ишқ аст, Ҳамин ишқ аст,
Ҳамин ишқ аст, Ҳамин ишқ аст, Ҳамин ишқ аст,

Надорӣ боварам афсус, нагардӣ ёварам афсус,
Суроғам мекуни рӯзе, Ки дигар, дигарам афсус,
Ки дигар, дигарам афсус,

Бубухш, девонаи ишқам, ба косанои ишқам
Ба даври шаби ҳиҷронам,
Масуз парвонаи ишқам.
Масуз парвонаи ишқам.

Ҳамин ишқ аст, Ҳамин ишқ аст, Ҳамин ишқ аст,
Ҳамин ишқ аст, Ҳамин ишқ аст, Ҳамин ишқ аст,
Муаллиф: Ноъмалум муаллиф
 

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума

БА ҲАМСАРИ АЗИЗАМ МОҲБИБӢ​


Ту ҳастӣ мехрубони ман,
Ту ҳастӣ ҷони ҷони ман.
Ту ҳастӣ хону мони ман,
Ҷаҳоне дар ҷаҳони ман.


Муаллиф: Ҳаким Гӯё
 

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума

РАНЧУР​


Туро ранҷур мебинам,
Фиғон аз ранҷи дунёӣ!
Дилат аз ишқ менола.
Шаби торики танҳоӣ.
Зи бахти худ пушаймонӣ,
Пушаймонӣ надорад суд.
Ниҳон дар хеш месӯзӣ,
Алови дил надорад дуд.
Зи тақдир гурезонӣ,
Раҳоӣ нест аз қисмат.
Надорад зиндагонӣ парво,
На аз ҷисмат, на аз исмат.
Шикасти бахт душвор аст,
Азоби ишқиосон нест.
Вале аз сахтии баташ,
Бидон ошиқ ҳаросон нест.
Туро ранҷур мебинам,
Чаро аз ғам парешонӣ?
Гиреҳи бахти худ бикшо,
Ба мисли чини пешонӣ.

Муаллиф: Зебои Хатлонӣ
 

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума

ДАРЁФТ​


Ишқи худро оқибат дарёфтам
Чун умед аз ноумеди ҷаҳон.
Ишқ дар боғи дилам пажмурда буд,
Руст аз доғи дилам ӯ ногаҳон.
Ишқи худро оқибат дарёфтам
Аз раҳи тақдир чун ангуштарин.
Ӯ магар афтода аз ангушти моҳ
Дар раҳи бахти ман аз чархи барин?
Ишқи худро оқибат дарёфтам
Бебаҳо чу гавҳар аз дарёи дил.
Оҳ, ӯ ашки арӯсии ман аст
Рехта дар домани дунёи дил.
Ишқи худро оқибат даёфтам
Бар сарам чун осмони беканор.
Дидамаш чун ахтари рахшони худ
Раҳнамоям сӯи рӯз аз шоми тор.
Ишқи худро оқибат дарёфтам
Аз раҳи пурпечу тоби зиндаги.
Дар дилу дар дидагони ман дамид
Рӯшании офтоби зиндаги.

Муаллиф: Зебои Хатлонӣ
 

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума

БЕВАФО​


Диле дорам, ки дилдоре надорад,
Ғаме дорам, ки ғамхоре надорад,
Муҳаббат ҷони ман дар оташ афканд,
Ба оби дидаам коре надорад.
Дигар аз ишқ ошуфтан нахоҳам,
Ғами дилро ба кас гуфтан нахоҳад.
Дигар монанди гул дар навбаҳорон
Барои ёр бишкуфтан нахоҳад.
Барояш рози дерин кардам иншо,
Барояш рози ширин кардам ифшо.
Вале ӯ бевафоӣ кард охир,
Дареғи ишқи поки ман, дареғо!

Муаллиф: Зебои Хатлонӣ
 

ТОҶИКОН ФОРУМ

Бот Модератор
Команда форума

ИШКИ МАН​


Ишқи ман ин турна не , к-ояд фақат рӯзи баҳор,
Нест ё чун кӯчаи сарбас дар шаҳри қадим.
Вай наметарсад зи фасли гаму сарди рӯзгор,
Вай бувад пуррафтуо, пуркор чун роҳи азим
Дар замине сабз шуд ин ишқ , к-андар рӯи он
Медавидам дар ҷавонӣ сарбараҳна пойлуч.
Рӯзҳоро мефикандам пушти сар осон чунон,
Ҳар яки он буд гӯё халтаи бодоми пуч,
Ишқ омад. Гуфт шабҳои ту аз сӯзу гудоз
Аз ҳисоби рӯз мегардад дарозу тиратар.
Рӯсҳоро ман вале кардам ба худ аз шаб дароз
Ёфтам аз чеҳраи шоми сияҳрӯи саҳар.


Муаллиф: Аминчон Шукуҳӣ
 
Верх Низ