КИТОБҲОИ ДАРСӢ

ЛУҒАТИ ВОЖАҲОИ СЕРИТЕЪМОЛИ ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ, РУСӢ ВА АНГЛИСӢ

ҒИЁС УЛ ЛУҒОТ ҶИЛДИ-1

ҒИЁС УЛ ЛУҒОТ ҶИЛДИ 2

ФАРҲАНГИ РАШИДӢ

***
Барномаи таълимии фанни
ФАЛСАФА ВА МЕТОДОЛОГИЯИ ИЛМ
барои магистрантҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ

***
Барномаи таълими фанни
ҲУҚУҚ
барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ

***
Барномаи таълими фанни
ФАРҲАНГШИНОСӢ
барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ

***
Барномаи таълимии фанни
ФАЛСАФА
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ

***
Барномаи таълими фанни
ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК
барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ

***
Барномаи таълими фанни
КОНСЕПСИЯҲОИ ТАБИАТШИНОСИИ МУОСИР
барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ

***
Барномаи таълими фанни
ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ
барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ

***
Барномаи таълимии фанни
СИЁСАТШИНОСӢ
барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ

***
Барномаи таълими фанни
СОТСИОЛОГИЯ
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ

***
Барномаи таълимӣ фанни
МАНТИҚ
барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ

***
Барномаи таълими фанни
ИНФОРМАТИКА
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ

***
Учебная программа по
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
для неязыковых вузов

***
Барномаи таълими фанни
ЗАБОНИ АНГЛИСӢ
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ

***
Барномаи таълими фанни
АХЛОҚ ВА ЗЕБОИШИНОСӢ
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ

***
Барномаи таълими фанни
АСОСҲОИ ОМОДАГӢ БА ҲОЛАТҲОИ ФАВҚУЛОДА ВА МУДОФИАИ ГРАЖДАНӢ
барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ

***
Барномаи таълими фанни
ГЕОГРАФИЯИ ИҚТИСОДИИ ТОҶИКИСТОН БО АСОСҲОИ ДЕМОГРАФИИ ОН
барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ

***
РӮЙХАТИ АСАРҲОИ БАДЕӢ БАРОИ ХОНИШИ БЕРУНАЗСИНФИИ ХОНАНДАГОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ, КИ БОЯД АЗ ҶОНИБИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМ ЧОП ШАВАНД
*
**
ОИД БА ТАСДИҚИ «ДАСТУР ДОИР БА ТАРЗИ ТАҲИЯИ ЭССЕ»
***
НОМГӮИ МАВЗӮЪҲОИ ЭССЕ АЗ ФАННИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК БАРОИ ДОВТАЛАБОНИ СОЛИ ТАҲСИЛИ 2020-2021

***
ДАР БОРАИ ҶОРӢ НАМУДАНИ ДАРСИ ЭССЕ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ УМУМИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
*
**
ДАСТУР ДОИР БА ТАРЗИ ТАЪЛИФИ ЭССЕhttp://maorif.tj/storage/Dokument's/fedc1c689bf821b0b112b8bf701d87ce.pdf
***
МОДУЛИ 1. НИЗОМИ ТАЪЛИМИ САЛОҲИЯТНОКӢ (ДАСТУР БАРОИ ОМӮЗГОР)
***
МОДУЛИ 2. БАНАҚШАГИРИИ ДАРС ДАР АСОСИ СТАНДАРТҲО, КИТОБИ ДАРСӢ ВА ЗАМИМАҲО (ДАСТУР БАРОИ ОМӮЗГОР)
***
МОДУЛИ 3. МЕТОДИКА ДАР НИЗОМИ ТАЪЛИМИ САЛОҲИЯТНОКӢ (ДАСТУР БАРОИ ОМӮЗГОР)
***
МОДУЛИ 4. АРЗЁБӢ ДАР НИЗОМИ ТАЪЛИМИ САЛОҲИЯТНОКӢ (ДАСТУР БАРОИМ ОМӮЗГОР)
***
ТАКМИЛИ МАҲОРАТИ ПЕДАГОГИИ ОМӮЗГОРОНИ ФАНҲОИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК
*
**
Маводи ёрирасон ба барномаи таълимӣ барои курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёти тоҷик
***
ТАКМИЛИ МАҲОРАТИ ПЕДАГОГИИ ОМӮЗГОРОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
*
**
Дастури таълим барои курсҳои такмили ихтисоси муаллимони синфҳои ибтидоӣ
***
ТАКМИЛИ МАҲОРАТИ ПЕДАГОГӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ МАТЕМАТИКА
***

Маводи ёрирасон ба барномаи таълимӣ барои курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорони фанни математика
***
ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ МОДАРӢ ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
***

Дастури таълим барои курсҳои такмили ихтисоси муаллимони синфҳои ибтидоӣ
***
ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
***

Дастури таълим барои курсҳои такмили ихтисоси муаллимони синфҳои ибтидоӣ
***
ТАЪЛИМИ САНЪАТ ВА МЕҲНАТ ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
***

БАРНОМАИ КУРСИ ОМӮЗИШӢ ОИД БА ВНМО/БПНМО БАРОИ ОМӮЗГОРОН ВА ДОНИШҶӮЁНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
***
БАРНОМАИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КУРСИ ОМӮЗИШӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ МАТЕМАТИКА ОИД БА МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ
***
БАРНОМАИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КУРСИ ОМӮЗИШӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ОИД БА МУНОСИБАТИ САЛОҲИЯТНОКӢ БА ТАЪЛИМ
***
БАРНОМА ВА МОДУЛИ ТАЪЛИМИИ ОМӮЗИШӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ АЗ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯИ МЕҲНАТ(ОИД БА МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ)
***
МОДУЛИ ТАЪЛИМИИ КУРСҲОИ ОМӮЗИШИИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ОИД БА ГУЗАРИШИ МУНОСИБАТҲОИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ
***
МОДУЛИ ТАЪЛИМИИ КУРСИ ОМӮЗИШИИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ МАТЕМАТИКА ОИД БА ТАЪЛИМИ САЛОҲИЯТНОКӢ
***
ДАСТУРАМАЛ БАРОИ КОРМАНДОНИ МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМӢ ОИД БА ПЕШГИРӢ ВА ВОКУНИШ БА ҲОДИСАҲОИ ЗӮРОВАРӢ НИСБАТИ КӮДАКОН ***
ҶАНБАҲОИ ТАРБИЯВИЮ ТАЪЛИМИИ БАРОБАРИИ ГЕНДЕРӢ ВА ПЕШГИРИИ ЗӮРОВАРИИ ОИЛАВӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
***
РОҲНАМОИ ОМӮЗГОР
 
Верх Низ