Результаты поиска

 1. ТОҶИКОН ФОРУМ

  Мақолаҳо

  Мақолаҳо Рахмонов Эмомали. Таджики: вчера и сегодня. Раҳмонов Эмомалӣ. Дирӯз ва имрӯзи тоҷикон. Guizzo. Materiali per lo studio del dialetto tagiko di Uro-teppa.‒ Indo-iranica et orientalia. А. П. Административное устройство Гиссарского бекства. А. П. Историческая заметка (Файзабад). Абашин C...
 2. ТОҶИКОН ФОРУМ

  Книги

  Книги Китобхона Библиотека элетромонтера География и геология История и этнография Книги-приложения (Андроид) Книги серии «Ахтарони адаб» Лингвистика Литературоведение Литературное наследие Медицина и биология Словари Фольклор и детская литература Философия, политология и религиоведение...
 3. ТОҶИКОН ФОРУМ

  Аминҷон Шукӯҳӣ: Агар рӯзе ҷавонӣ чун баҳорон боз меомад

  Мебарам Тӯшаи раҳ гарчи аз бӯйи баҳоре мебарам, Гул ба он ҷо монду бо худ захми хоре мебарам, Бар биёбон ёди оби чашмасоре мебарам, «Меравам аз ин диёру дарди ёре мебарам, Дарди ёре аз диёре бар диёре мебарам». Рӯйи хубат чун ба оби соф аксандоз шуд, Зери поят сабзаҳои кӯҳ пойандоз шуд, Як-ду...
 4. ТОҶИКОН ФОРУМ

  Аминҷон Шукӯҳӣ: Агар рӯзе ҷавонӣ чун баҳорон боз меомад

  Эй ирода! Ирода, эй ирода, дар куҷоӣ, Ниҳоят ту ба ман ин лаҳза даркор. Маро аз теғи ин чашми сиёҳе Биёю дар паноҳи худ нигаҳ дор. Ба ман бори дигар ин чашми махмур Ҳамин хел ар нигаҳ созад чи созам. Агар ту дер монӣ, дор маъзур, Ки ман ночор аз нав ишқ бозам. Ба зидди теғи ин чашмони ҷоду Сипар...
 5. ТОҶИКОН ФОРУМ

  Аминҷон Шукӯҳӣ: Агар рӯзе ҷавонӣ чун баҳорон боз меомад

  Шаби тӯй Шаби тӯй то ин ки бошад дароз, Рафиқон, биёед нӯшем боз. Барои ҳамон ин ки ширу шакар Ба як ҷо шуду гашт хушмаззатар. Барои диле, к-ӯ ба дил реша ронд Ва бӯйи хуши мушк пинҳон намонд, Барои шумо, духтари маҳҷабин, Барои ту, эй ҷӯраи нозанин. Барои ҳамон кӯчабоғе, к-аз он Гузаштед бори...
 6. ТОҶИКОН ФОРУМ

  Аминҷон Шукӯҳӣ: Агар рӯзе ҷавонӣ чун баҳорон боз меомад

  То ба рӯзи боздид Боз дорам, модаро, азми сафар, Гӯй чун ҳарбора ҳарфе мухтасар: – Соғ рафта ту, саломат боз ой, Гар илоҷаш ҳаст, хат кун тезтар. Меравам, модар ҷудоӣ гарчи сахт, Ман намеҷӯям раҳи осони бахт. Дар сафар одам шавад марди бутун Пир дар якҷо шудан расми дарахт. Бояд одам мисли оби...
 7. ТОҶИКОН ФОРУМ

  Аминҷон Шукӯҳӣ: Агар рӯзе ҷавонӣ чун баҳорон боз меомад

  Салом, модар Бо номи ту ин калом, модар, Бар шири ту эҳтиром, модар. Ҳар соату субҳу шом модар, Аз ҷону дилам салом, модар! Ту ранҷ кашида рӯзу шабҳо, Бӯсида маро зи рӯю лабҳо, Бо меҳри бузургу бо талабҳо Хӯрдӣ ғами ман мудом модар. То марди басе далер гардам, Лозим бишавад чу шер гардам, Бо...
 8. ТОҶИКОН ФОРУМ

  Аминҷон Шукӯҳӣ: Агар рӯзе ҷавонӣ чун баҳорон боз меомад

  Ёди ватан Ба сар орам агар ёди ватанро, Ҷилои нав диҳам ҳарфу суханро. Агар дар сӯхтан бошад муҳаббат, Зи ман омӯз доим сӯхтанро. Агарчи моҳ ояд бар нигинам, Агарчи Зӯҳра гардад ҳамнишинам, Нахезам ман ба истиқболи бахте, Наорад бахт агар бар сарзаминам. Ватан на деҳаю на хонаи ман, Сухан на...
 9. ТОҶИКОН ФОРУМ

  Аминҷон Шукӯҳӣ: Агар рӯзе ҷавонӣ чун баҳорон боз меомад

  Интизорӣ Гули садбарги сурхеро харида, Ба вақти ваъдагӣ сӯят давида, Туро аммо дар он ҷо ман надида, Нишастам оҳи вазнине кашида. Дилам хун шуд зи раҳпойӣ, азизам, Чаро охир намеойӣ, азизам? Ба уммеди ту, ҷоно бекамукост Ҳазорон бор рафтам бар чапу рост, Аз он ҷо рафтан асло дил намехост, Бикун...
 10. ТОҶИКОН ФОРУМ

  Аминҷон Шукӯҳӣ: Агар рӯзе ҷавонӣ чун баҳорон боз меомад

  Оби ҷонбахш Гул ба оби ҷӯй вақте ки хуморӣ мешавад, Барги ҳар як ғунча чашми интизорӣ мешавад. Об ояд тӯй хоҳам кард гӯяд боғи нав, Ҳар қарори ошиқон аз беқарорӣ мешавад. Ҳар кӣ кард обод як саҳрои ноободро Ҳар ниҳол аз ҳиммати ӯ ёдгорӣ мешавад. Дона то дар хок н-афтад кай ба боло қад кашад...
 11. ТОҶИКОН ФОРУМ

  Аминҷон Шукӯҳӣ: Агар рӯзе ҷавонӣ чун баҳорон боз меомад

  Мепарварам Беҳтар аз ҷонам туро, эй дилрабо, мепарварам, Карда ишқатро, чу дил, дар сина ҷо мепарварам. Зулфи мушкини туро, мисли сабо, мепарварам, Сарви қаддатро ба боғи дилкушо мепарварам, Дар дилам ганҷинаи меҳру вафо мепарварам. Ман туро сад бор, эй гулпираҳан, санҷидаам, Дар вафою шафқату...
 12. ТОҶИКОН ФОРУМ

  Аминҷон Шукӯҳӣ: Агар рӯзе ҷавонӣ чун баҳорон боз меомад

  Ту гул не Бидидам, гул вафодорӣ надорад, Ба роҳи ишқ подорӣ надорад, Насими раҳгузар чун бӯсад ӯро, Ба булбул вай дигар коре надорад, Ту гул не, ҷони ман, ҳаргиз ту гул не. Гул охир на дилу на дида дорад, Фақат як чеҳраи хандида дорад, Агар ҳиммат кунад танҳо ду-се рӯз, Ба бӯяш хотирам болида...
 13. ТОҶИКОН ФОРУМ

  Аминҷон Шукӯҳӣ: Агар рӯзе ҷавонӣ чун баҳорон боз меомад

  Ҷавонӣ агар боз ояд Агар рӯзе ҷавонӣ чун баҳорон боз меомад, Чу оби нуқравори ҷӯйборон боз меомад, Чу марҷони гул андар шохсорон боз меомад, Туро меҷустаму меёфтам аз нав, Ба мӯят қиссаҳо мебофтам аз нав. Зи нав аспи хаёлу орзуро мезадам маҳмез, Вафодории худро то барам пешат чу дастовез...
 14. ТОҶИКОН ФОРУМ

  Гулрухсор: ишқу дард

  Истиқбол Ман дигар танҳо наям байни замину осмон, Ман дигар маҳзун наям бо хандаҳои ғамаён, Ман дигар нозир наям дар роҳи холии ҷаҳон, Ҷони ман, сад сол гар дер омадӣ, хуш омадӣ! Гар нагаштам ғарқ дар гирдоби чашми таҳкашат, Гар намурдам лаҳзаи дидор аз рӯйи хушат, Зинда гаштам, балки аз...
 15. ТОҶИКОН ФОРУМ

  Гулрухсор: ишқу дард

  Захми ниҳон Бимон гулбарги рӯйи ман хазон гардад, Ту умре бехазону гулфишон бошӣ. Бимон ман сӯзаму ту дар амон бошӣ, Бимон ман мираму ту ҷовидон бошӣ! Бимон ҳар лаҳза чанги номуродиҳо, Ба рухсорам хати ожанг бигзорад. Бимон ишқи ту чун захми ниҳони дил Маро ҳар лаҳзаву ҳар рӯз озорад. Тавони сад...
 16. ТОҶИКОН ФОРУМ

  Гулрухсор: ишқу дард

  Ватанам Тоҷикистон, сари ҳар санги ту бар маи Ватан аст, Бари ҳар буттаи хори ту бароям чаман аст. Заррае некам агар дарси ту аз бар кардам, Заррае хубам агар ҳусни ту мероси ман аст. Кӯҳсорони ту аз нуқраву тиллост баланд, Ту баландӣ зи баландии вафои писарон. Сари ҳар сахра яке кулбаи сангист...
 17. ТОҶИКОН ФОРУМ

  Гулрухсор: ишқу дард

  Ғолиби хастаҷон Ба ёди ту чӣ шабҳое саҳар кардам, Чӣ ғамҳое, ки бе ту пушти сар кардам. Туро, эй хокии хокӣ, ба тахти ишқ, Зи худ бологузар, болоназар кардам. Вафо аз бевафо омӯхтам охир, Вафоро дар набарди дил сипар кардам. Чӣ исёне, ки бо худ кардаам бехуд, Зи сирри хеш оламро хабар кардам...
 18. ТОҶИКОН ФОРУМ

  Гулрухсор: ишқу дард

  Муҳаббат Маро мешиносӣ, ҳамонам, ҳамонам, Ҳамон ошиқам ман, ҳамон беқарорам, Ду чашми хуморӣ, ду рӯйи анорӣ, Чу мурғи самандар саросар шарорам. На занҷири қисмат, на тазвиру ғайбат, Надорад зи роҳам, зи роҳи муҳаббат. Муҳаббат, муҳаббат, зи сӯзу азобат, Зи дарду итобат, дилам шуд китобат...
 19. ТОҶИКОН ФОРУМ

  Гулрухсор: ишқу дард

  Хуршеди ховар Хушрӯз модарам, дилсӯз модарам, Ганҷи ягонаам, хуршеди ховарам. Чун дасти зиндагӣ дасти ту бар сарам, Бахти баланди ман ҳастӣ ту модарам. Марде надидаам мисли ту бурдбор. Фарде надидаам мисли ту хоксор. Эй духтари замин, эй модари ҷаҳон, То ҳаст зиндагӣ ҳастӣ ту ҷовидон! Хушрӯз...
 20. ТОҶИКОН ФОРУМ

  Гулрухсор: ишқу дард

  Дунё ғанимат аст! Дунё ғанимат аст, аз ман хабар бигир, Ҳар лаҳза қиммат аст, аз ман хабар бигир. Ин ҷомаи хазон, ин ранги заъфарон, Панду насиҳат аст, аз ман хабар бигир! Рӯ-рӯйи қулла рав, аз хок дил накан Фарзанди хок ту, фарзанди хок ман. Дар даҳр зиндагӣ ҳарчанд қиммат аст, Бе ту чӣ...
Верх Низ